Taksikortin hyväksyminen maksuvälineeksi2019-02-27T14:40:22+02:00

Taksikortti maksuvälineenä

Jos haluat ottaa asiakkailta vastaan maksuja valtakunnallisella Taksikortilla, sinun on tehtävä sopimus maksuvälinepalvelusta Taksiliiton Yrityspalvelu Oy:n kanssa. Jokaisella yrityksesi autolla on lisäksi oltava oma sopimuksensa, jossa on eritelty auton maksulaitetekniikka sekä maksupäätetunnus.

Sopimukset tehdään aina yrityksen ja sen sillä hetkellä käytössä olevien taksien osalta. Jos yrityksen yhtiömuoto muuttuu tai yritys laajenee ja se ottaa käyttöön uusia takseja, sinun on tehtävä uudet sopimukset.

Sopimukset on siis aina oltava ajan tasalla sekä yrityksen että sen taksien osalta. Kun suunnittelet muutoksia, ole yhteydessä jo siinä vaiheessa Taksiliiton Yrityspalveluun, niin saat tarkemmat ohjeet.

 

Uusi sopimus ja sen käsittely

Täytä sopimus aina huolellisesti, sillä se nopeuttaa käsittelyä. Lähetä se allekirjoitettuna maksuliikennekeskuksen sähköpostiosoitteeseen. Sopimuksen käsittelyaika on noin 7 arkipäivää. Käsittelyaikaan vaikuttaa mahdollisesti myös maksunvälittäjän (esim. Semel, Verifone) toimenpiteet, jos niitä tarvitaan.

Jos täytät sopimusehdot, sopimuksesi astuu voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu myös Yrityspalvelussa.

 

Maksupäätteen on oltava sopimuksen mukainen

Saat oman kappaleesi sopimuksesta sähköpostiisi ja samassa viestissä ilmoitetaan päivämäärä, mistä alkaen Taksikortti-maksuvälinettä voi alkaa ottaa vastaan. Jos taksissa oleva maksupääte ei kuitenkaan ole sopimuksen mukainen, kortin vastaanottaminen ei onnistu.

Jos olet ottanut Taksikorttia vastaan ennen sopimuksen voimaantuloa, toimita kortin numero sekä kopio kuitista maksuliikennekeskukseen jälkiselvittelyä varten. Kuitin manuaalikäsittelystä voidaan periä palveluhinnaston mukainen veloitus.